نرم افزارNET.Framework

این بار به معرفی این ابزار کاربردی اشاره میکنیم کار این ابزار اجرای بهتر بازی ها ونرم افزار های کامپیوتر است شما به کمک این نرم افزار میتوانید بازی ها و نرم افزار هایی که اجرا نمی شوند را بطور کامل اجرا کنید این یک ابزار ضروری است زیرا شما تا زمانی که این ابزار را نصب نکنید نمیتوانید با کامپیوتر خود بازی کنید این ابزاررا زمانی نیاز دارید که ویندوز خود را عوض میکنید زیرا با عوض کردن ویندوز این ابزار پاک میشود و شما باید مجددا این ابزار را نصب کنید شما با کمی سرچ میتوانید این ابزار را بدست آورید قیمت این نرم افزار رایگان است و شما در قبال این نرم افزار پولی پرداخت نمی کنید با تشکر سافت 99

/ 0 نظر / 67 بازدید