Dont Sleep

یکی دیگر از نرم افزار هایی که کاربرد فراوانی دارد نرم افزار دونت اسلیپ است این نرم افزار برای کسانی کار برد دارد که دانلود شبانه میکنند این نرم افزار بصورت اتوماتیک عمل میکند به عنوان مثال اگر شما آن را برای 5 ساعت دیگر تنظیم کردید تا کامپیوتر سراین ساعت خاموش شود این نرم افزار به راحتی این کار را برای شما انجام میدهد و دیگر نیازی به بیدار ماندن شما نیست زیرا این نرم افزار قادر است تا وظایف شما را سر وقت انجام دهد وبا استفاده از این نرم افزار در وقت شما صرفه جویی میشود و هم کار ها برای شما آسان میشود حتی این نرم افزار با عث میشود تا شما سر ساعت معین کامپیوتر خود را روشن نمایید امید وارم به طور کامل توضیح داده باشم  منتظر معرفی نرم افزار های دیگه باشید با تشکر از استقبال پرشور شما سافت 99

/ 0 نظر / 16 بازدید